TEXTOS DE LA CELEBRACIÓ

TEXTOS DE LA CELEBRACIÓ (inspirats en publicacions de MD)

NOMS DE PILA DAVID, MANEL i RAFEL
PARE MANEL CUCURULL i CARCASONA
MARE ELVIRA GARCIA i CARULLA
PADRÍ JOSEP M. CUCURULL i COS
PADRINA ANNA CARULLA i SOLÉ
MINISTRE EDUARD RIBERA i JOVELL

Manel i Elvira, avui us presenteu enmig nostre, que estem reunits en celebració festiva, amb un infant als braços. Això vol dir que voleu formar part de l’església i en concret amb la comunitat cristiana de Fonolleres on hi esteu units per llaços familiars. Pel vostre fill això és un inici; per a vosaltres, un refermament en la fe que voleu per al vostre fill. Us acollim aquí amb tot el goig. Digueu ara pares i padrins els vostre nom, i els del nen que porteu a batejar.

-Nosaltres, Manel i Elvira li posem el nom de David.

-Jo, Josep M., padrí, li poso el nom de.Manel

.Jo, .Anna, padrina, li poso el nom de.Rafel

     Que aquests noms puguin ser inscrits en el llibre de la vida, en la mà amorosa de Déu.

 

 

ORACIÓ DELS PARES:

     Senyor, vós ens heu donat aquest fill.

     A les nostres mans heu posat aquesta vida que ara comença.

     Valoreu en el que val aquest gest nostre de presentar-vos aquest fill,

     tot donant-vos gràcies de la vostra bondat.

     Aquí teniu els nostre fill,

     mireu-lo com a Pare,

     feu-li confiança,

     obriu davant seu els camins que porten a vós,

     i ajudeu-nos a tots a acompanyar

     i servir el seu creixement, dia rere dia,

     per Jesucrist, Senyor nostre. Amén.

 

     Per refermar que els vostre fill és acollit a l’església de Jesús, ara el signem i el beneïm amb el senyal de la creu en el front. Ho faré jo, ho fareu vosaltres, pares (ho faran també aquests altres cristians que ens acompanyen representant la nostra comunitat i que tenen cura del temple), ho faran igualment els padrins.

Preguem. Déu i Senyor nostre! Vós feu créixer la vostra Església donant-li nous fills per mitjà del baptisme. Concediu-nos de ser sempre fidels, en la nostra vida, a la fe que hem rebut per aquest sagrament. Per nostre Senyor...

1a. Lectura (pares)

2a. Lectura (Carta als Gàlates 3,26-29):Perquè tots, per la fe en el Crist Jesús, sou fills de Déu.
Tots els qui heu estat batejats en el Crist us heu revestit del Crist.
Ja no hi ha diferència entre jueu o grec, esclau o lliure, home o dona, perquè tots vosaltres sou un de sol en Crist Jesús.
I si sou de Crist sou, doncs, descendència d'Abraham i hereus segons la promesa.

Al·leluia (Carme Cucurull) "A l'instant, quan sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i que l'Esperit, com un colom, baixava cap a ell, i una veu digué des del cel: 'Ets el meu Fill, l'estimat; en tu m'he complagut' " (Marc 1,9-11)

Evangeli : El Bon Pastor: (Sant Joan 10,27-30) Jesús digué: "Les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida eterna: no es petrdran mai ni me les pendrà ningú de les mans. Allò que el Pare m'ha donat val més que tot, ningú no ho podrà arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som u"

Homilia: Bon Pastor. Signes: Uncions, Submergir en l’aigua, Ciri. Europa

 

. Pregària dels fidels

  Preguem ara, germans, al Pare del cel per aquest infant que avui rebrà el do del baptisme, i pels seus pares i padrins, i per tots  els homes. Preguem tot dient: PARE, ESCOLTEU-NOS.

1.  Perquè el baptisme faci que aquest infant visqui com a fill de Déu, i el Senyor hi aboqui la seva tendresa i la seva protecció. PREGUEM EL SENYOR.

2.  Perquè tingui fortalesa per vèncer les temptacions d’aquest món, PREGUEM EL SENYOR.

3.  Perquè estimi el Senyor amb tota la seva ànima i el proïsme com a si mateix, PREGUEM EL SENYOR.

4.  Perquè, ajudat amb les paraules i els exemples del seus pares i de la comunitat cristiana, creixi com a membre vivent de l’Església, PREGUEM EL SENYOR.

5.  Perquè compleixi els manaments de Jesús i resti sempre en el seu amor i en la pràctica de l’Evangeli, PREGUEM EL SENYOR.

6.  Perquè tots els homes arribin a participar de la vida nova que brolla del baptisme, PREGUEM EL SENYOR.

7.  Perquè tots els que sofreixen l’atur, la fam, o malalties, trobin en nosaltres solidaritat i ajuda, PREGUEM EL SENYOR.

8.  Perquè el Senyor beneeixi amb el seu amor les nostres famílies. PREGUEM EL SENYOR.

9.  Perquè els nostres difunts obtinguin la vida i la glòria per sempre, PREGUEM EL SENYOR.

10. Perquè tots els qui compartim aquesta celebració renovem la gràcia del baptisme i donem sempre testimoni vivent de la nostra fe, PREGUEM EL SENYOR.

 

. Lletania

La familia dels cristians té uns membres gloriosos insignes: són la Mare de Déu i tots els sants. Ells ens ensenyen com és possible correspondre a la gràcia del baptisme. Invoquem-los ara, demanant la seva intercessió a favor dels seus germans que som nosaltres, i aquest infant. Responguem tot dient: PREGUEU PER NOSALTRES.

Santa Maria, Mare de Déu i mare nostra,

Sant Joan Baptista, precursor i màrtir,

Sant Josep, espòs de Maria,

Sant Pere i sant Pau, Apòstols,

Sant Rei David

Sant. Rafel, Arcàngel...

Sant Isidre i Sant Galderic patrons de la pagesia..

Sant Jordi, màrtir,patró de Catalunya i d'altres nacions

Santa Caterina de Siena, Santa Judit Estein i Sant Benet, patrons d’Europa

Tots els sants i santes de Déu, que heu caminat davant nostre,

 

 

Oració per demanar la protecció de Déu 

Senyor, Déu nostre, vós ens heu donat Jesús, el vostre Fill, com a bon pastor. Ell ens coneix a tots pel nostre nom. Us donem gràcies per la nova vida que heu creat, i per aquest infant que ara ens confieu.

     Vós li heu donat orelles per sentir-hi i ulls per veure-hi; beneïu la boca d’aquest infant perquè aprengui a riure i a parlar sense pors i sense falsedat; beneïu les seves mans perquè pugui fer el bé a favor de tothom qui  trobi al llarg de la seva vida.

            Us preguem per aquest infant: protegiu-los en aquest món cruel. Preserveu-lo de tot el que és inhumà i violent. Concediu-nos a nosaltres adults de no escandalitzar-lo mai, sinó d’ajudar-lo en el camí de l’amor veritable. I si el pecat arribés un dia a fer sentir el seu poder sobre d’ell, recordeu-vos que sou el seu Pare i que no el podeu pas abandonar. Per Crist, Senyor nostre.

renúncia i professió de fe

     Estimats pares i padrins:

Batejar un infant és certament una festa pel seu naixement i una pregària perquè Déu vetlli per ell; però és també una promesa i un compromís per part nostra. Uns infant petit com aquest, està totalment a les nostres mans: gran part del seu futur dependrà del que nosaltres fem.

    És per això que ara afirmem amb fe, en veu alta, això que sentim.

 

15. Renúncia al mal

Respongueu, doncs, a cada pregunta tot dient:: SÍ, HI RENUNCIEM

                ¿Renuncieu a tota mena d’abús, hipocresia, egoisme o menyspreu envers els altres?

                ¿Renuncieu a desentendre-us de les injustícies i les necessitats de les persones, per covardia, peresa, comoditat o interessos personals?

                ¿Renuncieu a tenir com a primer objectiu de la vida la recerca del diner, el plaer i el benestar propi; és a dir, renuncieu a pensar només en vosaltres mateixos oblidant-vos dels altres i de Déu?

 

16. Professió de fe

     Professeu ara la vostra fe responent a cada pregunta tot dient:  SÍ, HI CREIEM

        ¿Creieu en Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra?

        ¿Creieu en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, que nasqué de Maria Verge, patí i fou sepultat, ressuscità d’entre els morts i seu a la dreta del Pare?

        ¿Creieu en l’Esperit Sant, la santa Església catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció dels morts i la vida perdurable?

          Aquesta és la nostra fe. Aquesta és la fe de l’Església, que ens gloriem de professar en Crist Jesús, Senyor nostre.

 

17. Baptisme

¿Voleu, doncs, que el vostre fill David N. rebi el baptisme en la fe de l’Església, que ara, junt amb vosaltres, tots hem professat?

– Sí, ho volem.

 

DAVID, jo et batejo en el nom del Pare,

i del Fill,

i de l’Esperit Sant.

 

Cant:

Un sol Senyor, Un sol baptisme, un sol Déu i Pare.

Cridats a conservar la unitat de l’Esperit en el vincle de la pau. Cantem i proclamem:

Un sol Senyor, Un sol baptisme, un sol Déu i Pare.

 

Unció amb el crisma

Déu totpoderós, Pare de nostre Senyor Jesucrist, que t’ha alliberat del pecat i t’ha fet néixer de nou per l’aigua i per l’Esperit Sant, et consagra amb el crisma de la salvació, per tal que, incorporat al seu poble, siguis sempre, amb Crist, sacerdot, profeta i rei, per a la vida eterna. Amén.

 

21. El ciri encès

Rebeu la llum de Crist.